Kronstabilisering

kronstabiliseringKronstabilisering innebär att två eller flera delar av trädets krona förankras i varandra i syfte att ge stöd, och därigenom göra kronan stabilare. För träd som av naturen har utvecklat strukturella svagheter, t.ex. dubbla stammar med invuxen bark och spetsiga grenvinklar kan stabilisering vara ett alternativ till hård beskärning eller fällning.

En lyckad kronstabilisering förlänger trädets funktionella livslängd. Oftast utförs en avlastande beskärning i samband med stabiliseringsoperationen. Man avlägsnar och kortar av mindre grenar i avlastande syfte och undviker därigenom stora snittytor på trädet.

Stabiliseringstekniken varierar beroende på situation. För att ett system skall vara effektivt är det viktigt att det placeras på rätt plats. Ett felaktigt placerat system kan orsaka stam och grenfrakturer genom att skapa extrema belastningar i kronan.

Kontakta oss

  Gothia Trädtjänst AB
  Modaröd 1011
  284 91 Perstorp

  info@gothiatradtjanst.se

  Klicka för att ringa 0723-283600

  Org. Nr. 556764-7846